Biele umývateľné interiérové farby

Image
JUPOL GOLD - Umývateľná interiérová farba na steny biela 15 L
57,60 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Aktuálnu zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami alebo zľavovými kupónmi.Jupol Gold je možné si v zľavnenej cene zakúpiť prostredníctvom objednávky.Zľavnená cena sa neuplatňuje pri nákupe v kamennej predajni.Vnútorná maliarska farba s vysokou krycou schopnosťou , šetrná k životnému prostrediu. Používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov v obytných budovách, školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a pod. Vhodnými podkladmi sú jemné omietky všetkých druhov, povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, papierové a reliéfne tapety zo sklených vlákien ako aj sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a pod. Možné je aj nanášanie na dobre prídržné staré disperzné nátery a dobre prídržné dekoračné omietky všetkých druhov. Farba sa vyznačuje výnimočne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín, neobsahuje zmäkčovadlá a ťažké kovy. Jednoducho sa nanáša, je dobre paropriepustná a odolná voči mokrému oteru. Výdatnosť: - 125 ml/m2 pre dvojnásobný náter (intenzívne odtiene)- 190 ml/m2 pre dvojnásobný náter (svetlé odtiene a biela)Riedenie:- vodou(pre penetračný náter riedenie v pomere 1:1)(pre vrchný náter riedenie vodou maximálne do 5%)Príprava podkladu Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý  bez slabo prídržných častíc, prachu, olejov, mastnoty a iných nečistôt. Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň každý mm hrúbky. Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac. Pred prvým maľovaním je potrebný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú Akril emulziu alebo zriedenú farbu (Jupol Gold : voda = 1:1). Pre náročnejšie a menej kvalitné podklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy odporúčame Jukol Primer. Základný náter naneste murárskym štetcom alebo maliarsky valčekom s dlhým vlasom - je možné ho naniesť i striekaním. Pri obnovovacom maľovaní a pred nanášaním farby na podklady vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami zvyčajne základný náter nie je potrebný. Aplikácia Farbu pred použitím dôkladne premiešajte. Ak je to potrebné zrieďte ju vodou do 5% na konzistenciu vhodnú vzhľadom na techniku a podmienky nanášania. Riedením krycia schopnosť farby klesá. Farbu nanášajte v 2 vrstvách v rozmedzí 5-6 hodín. Nedostupné plochy vždy upravujte najskôr a následne maľujte celú požadovanú plochu. Čistenie náradia Náradie po skončení prác dôkladne umyte vodou. Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade s predpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento materiál nie je klasifikovaný podľa noriem CLP ako nebezpečný pre zdravie či životné prostredie.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.Súčasťou daného ošetreného výrobku sú biocídne výrobky;: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Pyritión zinočnatý, metylizotiazolinón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUPOL BRILLIANT - Vysoko kvalitná umývateľná farba biela 5 L
59,04 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Umývateľná interiérová farba určená pre náter interiérových stien a stropov v náročnejších podmienkach a to hlavne vďaka tvorbe filmu, ktorý je odolný voči mokrému oteru.Vyznačuje sa vysokou krycou schopnosťou a vysokou paropriepustnosťou vodnej pary.Vhodnými podkladmi sú povrchy vyrovnané vyrovnávacími hmotami, papierové a reliéfne tapety, sadrokartónové dosky, vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón, jemné omietky všetkých druhov a pod.Farbu je možné nanášať aj na staré, prídržné nátery odolné voči mokrému oteru.Výdatnosť:- 0,11 L/m2 (pre jednonásobný náter)- 0,21 L/m2 (pre dvojnásobný náter)Riedenie:- vodou (maximálne do 5%)Príprava podkladuPodklad musí byť suchý, tvrdý, čistý - bez prachu, špiny, mastnoty alebo iných nečistôt.Nové omietky a vyrovnávacie hmoty nechajte schnúť resp. zrieť minimálne 1 deň na každý mm hrúbky.Pre betónové podklady je doba schnutia minimálne 1 mesiac.Pred prvým maľovaním je povinný základný náter.Odporúčame vodou zriedenú Akril Emulziu alebo farbu Jupol Brilliant zriedenú s vodou v pomere 1?1.Pre menej kvalitné a náročnejšie podklady (menej kvalitné obklady zo sadrokartónových dosiek, sadrové omietky, vláknocementové dosky, drevotriesky a neomietnuté betónové povrchy) vodou zriedený Jukol Primer.Do farby je možné pridať 5 až 7,5% prípravku Jubocid, v prípade ak je farba použitá pre maľovanie stien a stropov v miestnostiach kde je vyššia pravdepodobnosť intenzívneho rozvoja plesní (napr. komory, sanitárne priestory, práčovne a pod.).AplikáciaFarbu pred použitím dôkladne premiešajte.V prípade potreby je možné riedenie farby najviac do 5%.Farbu nanášajte v dvoch vrstvách valčekom, štetcom alebo striekaním.Pri nie veľmi nasiakavých podkladoch alebo podkladoch, ktoré nemajú veľmi kontrastné farby zvyčajne postačuje už náter v jednej vrstve.Čistenie náradiaPracovné náradie po skončení prác očistite pomocou špachtle od zvyšku farieb a následne náradie dôkladne umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiVýrobok je klasifikovaný ako nebezpečná zmes, ktorá je škodlivá pre vodné organizmy v súlade spredpismi o klasifikácií chemických látok, v súvislosti s Nariadením CLP 2008/1272/ES.Klasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Tento výrobok nie je klasifikovaný podľa noriem CLP.Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 odpadáVýstražné piktogramy: odpadáVýstražné slovo: odpadáVýstražné upozornenia: odpadáĎalšie údaje:EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, Zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu s chloridom horečnatým a dusičnanom horečnatým. Môže vyvolať alergickú reakciu.EUH211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky.Nevdychujte aerosóly ani hmlu.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvB NepoužiteľnýPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - polomat 2 l = 2,86 kg
28,80 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách
JUPOL LATEX - matná, pololesklá a lesklá latexová farba biela - satén/lesk 5 l = 6,6 kg
69,84 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
JUPOL Latex mat, polomat a saten je k životnému prostrediu šetrná veľmi umývateľná farba, určená na dekoračnú ochranu stien a iných povrchov v školách, škôlkach, nemocniciach, hoteloch, domovoch dôchodcov a iných verejných objektoch, ako aj v dielňach a priemyselných objektoch, ktoré sú z hygienických dôvodov často umývané bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami, ako aj agresívnymi dezinfekčnými prostriedkami.Nad výrobou farby má stály dohľad TÜV SÜD Industrie Service GmbH, München.Vlastnosti:veľmi odolná proti mokrému oteru;film je odolný proti čisteniu povrchov bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami a dezinfekčnými zdravotníckymi prostriedkami (HEXAQUART S, SURFANIOS CITRON, INCIDUR, KOHRSOLIN FF);dobrá odolnosť proti opotrebovaniu;hladký film s hodvábne lesklým vzhľadom;výnimočne nízky obsah prchavých organických zlúčenín;jednoduché nanášanieSpotreba: 0,15-0,19L / m2 v 2 vrstvách
KEMOPOL PREMIUM - Umývateľná farba na interiérové steny biela 2 l
16,61 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vnútorná maliarska farba s vysokou kryciu schopnosťou, ktorá vytvára pružný a mimoriadne odolný umývateľný film. Je vhodná pre náter stien v zaťažených priestoroch. Pre tónovanie je možné použiť tónovacie farby Kemoton a výsledný efekt farby je hladký matný. Výdatnosť: - cca 4-5 m2/L pri dvoch náteroch, v závislosti od drsnosti podkladu Riedenie: - vodou do 10%Aplikácia Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, pevný a rovný. Pred aplikáciou farby odporúčame podklad naimpregnovať pomocou Simpra penetrácie zriedenej s vodou v pomere 1:1. Farbu následne nanášajte štetcom alebo valčekom v dvoch vrstvách. menej znečistené plochy je možné upraviť už v jednej vrstve. Čistenie náradia Náradie očistite pomocou čistej vody. 
LATEX STRONG MAT - Matná umývateľná interiérová farba biela 2 l
25,59 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vinyl Strong jevysokokvalitná farba určená pre dekoráciu a ochranu silno zaťažených povrchov.Ošetrené plochy sú umývateľné a možno ich čistiť univerzálnymi čistidlamia dezinfekčnými prostriedkami.PoužitiePodklad musí byť suchý, čistý a pevný. Náter sa nanáša valčekom alebo štetcomv dvoch vrstvách v intervale 4 – 6 hodín. Pred aplikácioufarby odporúčame aplikáciu základného náteru. Neodporúčame aplikáciu priteplotách pod 5°C. Pre tónovanie je možné použiť tónovacie farb.  Po skončení práce je potrebné obal s farbouuzavrieť a náradie umyť vodou.Výdatnosť6 – 8 m2 / 1 l v dvoch vrstvách.
HELIOS SPEKTRA Extra - interiérová farba biela 10 l
53,12 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vysoko odolná farba na mokrý oder vhodná pre náter minerálnych omietok, betónu, starých náterov, vlákno-cementových dosiek či papierových tapiet. Je snehovo-biela, matná, paropriepustná a je šetrná k životnému prostrediu. Spotreba: - cca 10-14 m2/L Čistenie náradia: - ihneď po použití vodouPríprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, nesúdržné častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu odporúčame opraviť vhodným tmelom. Po príprave podkladu nasleduje impregnovanie Spektra akrylovou impregnáciou. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený. Plesňou a riasami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetrite Spektra biocídnym prostriedkom Sanitol. Keď steny uschnú, pleseň odstráňte mechanicky.Do farby pridajte Spektra ochranu proti plesni, ktorá dlhšie zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny od nikotínu, dechtu, vyliatej vody a pod. pretrieme Spektra antinikotínovou farbou, ktorá je súčasne aj ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými, polo-lesklými emailami alebo disperznými farbami očistite a obrúste brúsnym papierom č. 150. Aplikácia Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte. Ak farbu rozriedite väčším množstvom vody od odporúčaného, krycia schopnosť farebného filmu sa primerane tomu zníži. Odporúčané riedenie - 5 až 10% vody. Náter farbou je suchý a pretierateľný po -6 hodinách. Aplikácia je možná valčekom, štetcom alebo striekaním. Nový nenafarbený podklad: - 1x Spektra akrylová/hĺbková impregnácia + 2x Spektra vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Extra Podklad natieraný disperznými farbami: - 1x Spektra krylová impregnácia + 2 x Spektra vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Extra
HELIOS SPEKTRA Extra - interiérová farba biela 15 l
76,86 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vysoko odolná farba na mokrý oder vhodná pre náter minerálnych omietok, betónu, starých náterov, vlákno-cementových dosiek či papierových tapiet. Je snehovo-biela, matná, paropriepustná a je šetrná k životnému prostrediu. Spotreba: - cca 10-14 m2/L Čistenie náradia: - ihneď po použití vodouPríprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, nesúdržné častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a poškodené časti podkladu odporúčame opraviť vhodným tmelom. Po príprave podkladu nasleduje impregnovanie Spektra akrylovou impregnáciou. Podklad musí byť pred natieraním suchý a spevnený. Plesňou a riasami znečistené povrchy stien pred natieraním ošetrite Spektra biocídnym prostriedkom Sanitol. Keď steny uschnú, pleseň odstráňte mechanicky.Do farby pridajte Spektra ochranu proti plesni, ktorá dlhšie zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny od nikotínu, dechtu, vyliatej vody a pod. pretrieme Spektra antinikotínovou farbou, ktorá je súčasne aj ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými, polo-lesklými emailami alebo disperznými farbami očistite a obrúste brúsnym papierom č. 150. Aplikácia Pred aplikáciou farbu dôkladne premiešajte. Ak farbu rozriedite väčším množstvom vody od odporúčaného, krycia schopnosť farebného filmu sa primerane tomu zníži. Odporúčané riedenie - 5 až 10% vody. Náter farbou je suchý a pretierateľný po -6 hodinách. Aplikácia je možná valčekom, štetcom alebo striekaním. Nový nenafarbený podklad: - 1x Spektra akrylová/hĺbková impregnácia + 2x Spektra vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Extra Podklad natieraný disperznými farbami: - 1x Spektra krylová impregnácia + 2 x Spektra vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Extra
HELIOS SPEKTRA Premium - Vysoko kvalitná interiérová farba biela 5 l
46,50 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vysoko kvalitná farba určená na náter a ochranu namáhaných vnútorných stien a stropov v hoteloch, škôlkach, školách, bytových a kancelárskych budovách a iných stavbách. Je vhodná pre náter betónu, sadrokartónových dosiek, minerálnych omietok, papierových tapiet, či starých náterov.Má vynikajúce krytie, je paropriepustná, odolná voči čisteniu a obsahuje veľmi nízky obsah prchavých organických látok. Spotreba: - cca 5-7 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou 5-10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia. Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý. Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Ak sa pri čistení drsnými predmetmi na povrchu matných náterov vyskytnú biele strie odporúčame použiť ochranu náteru Spektra Domflok lak. Aplikácia Náter je možné aplikovťa štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný jemný tmel + 2x Spektra Premium Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel jemný + 2x Spektra Premium 
HELIOS SPEKTRA Latex MAT - Matná latexová farba 1 l biela
19,76 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Latexová matná farba pre dekoráciu vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách - materské školy, školy a ďalších priestoroch. Vhodná je na minerálne omietky, vláknocementové dosky, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenných vlákien, či starých náterov. Je vysoko umývateľná, neobsahuje rozpúšťadlá a je odolná voči chemikáliám. Spotreba: - cca 7-9 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou- 1 vrstva max. 20%, druhá vrstva max. 10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia.Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý.Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Aplikácia Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová/hĺbková impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex Mat Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex MatNáradie je po použití potrebné ihneď očistiť vodou.Finálny vzhľad závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch - preto odporúčame vyhladenie Spektra vnútorným tmelom. Čistenie náteru závisí od stupňa lesku - so stúpajúcim leskom sa zlepšuje čistenie náteru Škvrny je možné očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
HELIOS SPEKTRA Latex MAT - Matná latexová farba biela 10 l
138,08 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Latexová matná farba pre dekoráciu vysoko exponovaných stien v predizbách, chodbách, aulách, schodiskách - materské školy, školy a ďalších priestoroch. Vhodná je na minerálne omietky, vláknocementové dosky, sadrokartónových dosiek, tapiet zo sklenných vlákien, či starých náterov. Je vysoko umývateľná, neobsahuje rozpúšťadlá a je odolná voči chemikáliám. Spotreba: - cca 7-9 m2/L pri dvojitom nátere Riedenie: - vodou- 1 vrstva max. 20%, druhá vrstva max. 10%Príprava podkladu Z podkladu je potrebné odstrániť prach, uvoľnené častice a ostatné nečistoty. Staré nátery, ktoré sa odlupujú je potrebné odstrániť. Väčšie praskliny a pukliny je potrebné vyplniť vhodný materiálom. Následne je potrebné povrch impregnovať produktom Spektra akrylová impregnácia.Pred nanesením farby musí byť podklad suchý a vytvrdnutý.Stenové povrchy znečistené plesňami a riasami je potrebné pred náterom pretrieť produktom Spektra Sanitol. Po vysušení sa poškodené miesta odstránia mechanicky. Pre lepšiu ochranu je možné do farby pridať Spektra Ochrana pred plesňou, ktorá po dlhšiu dobu zabraňuje rozvoju mikroorganizmov. Škvrny spôsobené nikotínom, únikom vody, dechtu a pod. je vhodné pretrieť Spektra Antinikotínovou farbou  ktorá slúži ako finálny náter. Zdravé a nepopraskané podklady natreté hladkými, lesklými a pololesklými disperznými farbami očistíme a prebrúsime brúsnym papierom zrnitosti 150. Aplikácia Náter je možné aplikovať štetcom, valčekom a striekaním. Náter je suchý a pripravený na ďalšiu vrstvu farby po 4-6 hodinách. Pred použitím je potrebné farbu dôkladne premiešať.Nový nenatretý povrch: - 1x Spektra Akrylová/hĺbková impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex Mat Podklad natretý disperznými farbami: - 1x Spektra Akrylová impregnácia + 2x vnútorný tmel + minimálne 2x Spektra Latex MatNáradie je po použití potrebné ihneď očistiť vodou.Finálny vzhľad závisí od podkladu. Hladký vzhľad filmu možno dosiahnuť na vyhladených stenových povrchoch - preto odporúčame vyhladenie Spektra vnútorným tmelom. Čistenie náteru závisí od stupňa lesku - so stúpajúcim leskom sa zlepšuje čistenie náteru Škvrny je možné očistiť mäkkou látkou a jemnými neabrazívnymi čistiacimi prostriedkami.
HETLINE SUPER WASH Vysoko umývateľná farba 1 kg biela polomatná
9,55 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vysoko umývateľná farba na ochranu stien v interiéri - schodové sokle, chodby, kuchyne, detské izby, zdravotnícke zariadenia, sklady alebo činžiakové domy. Náter je odolný oteru za mokra. Vhodnými podkladmi sú vápenné, vápennocementové, sadrové omietky, sadrovláknité, drevovláknité dosky, či betónové panely. Výdatnosť:- cca 8-12 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodou Príprava podkladu Podklad musí byť čistý, suchý, bez špiny, prachu, biologického napadnutia - rias, plesní a vyzretý. Staré nesúdržné nátery je potrebné odstrániť. Aplikácia Náter aplikujte maliarskym valčekom, štetkou, striekaním. Tónovanie do odtieňa je možné pomocou tónovacej farby Hetcolor. Na extrémne hladké a problematickejšie podklady ako penetračný prípravok použite UP-Grund. Na veľmi savé podklady použite A-Grund alebo AT-Grund. Ak je podkladom starý náter, ktorý je súdržný, neprašný a málo nasiakavý , tak penetrácia nie je potrebná. Po dostatočnom zaschnutí penetračného náteru urobte 1-2 vrstvy farbou. Maximálne riedenie farby pri krycom nátere je 0,5 L vody na 1 kg farby. Čistenie náradia Náradie umyte vodou. 
HET Latex univerzálny biela matná 13 kg
43,15 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Latexová farba pre vonkajšie aj vnútorné použitie. Vytvára matný povrch, ktorý je odolný voči poveternosti a štandardnej vlhkosti v miestnostiach. Je vhodná do škôl, jedálni, kuchýň, zdravotníckych zariadení, či skladov a chodieb s podkladom vápenné, vápennocementové omietky, sadrové omietky, či drevovláknité dosky. Výdatnosť:- cca 6-10 m2/kg v jednej vrstve Riedenie: - vodouPríprava podkladu Podklad musí byť pred náterom čistý, suchý, bez špiny a prachu, vyzretý a bez plesní, či rias. Aplikácia Na pripravený podklad naneste základný náter prípravkom UP-Grund a pri veľmi nasiakavých podkladoch použite A-Grund alebo AT-Grund.V interiéri je možné urobiť napúšťaci náter farbou zriedenou max. 0,1 L vody na 1 kg farby.Ak je podkladom súdržný, neprašný a málo nasiakavý predošlý náter, tak penetrácia nie je potrebná. Po zaschnutí penetračného náteru naneste krycí náter v 1-2 vrstvách. Riedenie je možné max. 0,1 L vody do 1 kg farby. Čistenie náradia Náradie očistite vodou. 
PRIMALEX UV LATEX - Matná umývateľná farba s vysokou belosťou biela 10 kg
45,60 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Matná, žiarivo biela umývateľná farba s vynikajúcou paropriepustnosťou a krycou schopnosťou. Náter nežltne, ľahko sa aplikuje a je šetrný k životnému prostrediu. Je možné ho použiť v interiéri i exteriéri a dokonca aj pre značenie plôch športovísk a ihrísk. Zároveň je určený pre dekoračné nátery omietok, betónu, odľahčených stavebných hmôt, muriva, cementovláknitých, drevotrieskových a sadrokartónových dosiek, dreva, papiera a podobných materiálov. V exteriéri je vhodný na miesta, ktoré nie sú priamo vystavené poveternostným vplyvom.Výdatnosť: - cca 9-11 m2/kgRiedenie: - vodou Príprava podkladu Nové omietky vápenno-cementové a cementové: Musia byť vyzreté minimálne 4 týždne. Na takto vyzreté omietky aplikujte základný penetračný náter - Primalex univerzálna penetrácia.Sadrové omietky: S vyhladenou vrstvou jemne obrúste, očistite od prachu a ošetrite základným náterom - Primalex univerzálna penetrácia. Sadrokartónové dosky: Správne pripravené a v spojoch prebrúsené sadrokartónové povrchy penetrujte 2x pre zjednotenie nasiakavosti podkladov výrobkom Primalex univerzálna penetrácia poprípade Primalex Primer. Betón a pórobetón:Povrchy s usadenými nečistotami alebo zrnitou vrstvou, ktoré uvoľňujú prach, mechanicky očistite alebo umyte vodou. Po mokrom čistení a pred ďalším ošetrením nechajte plochy dostatočne preschnúť. Základný náter potom vykonajte prípravkom Primalex Primer. Nenatreté vláknité alebo papierové tapety s reliéfom: Ak povrch spĺňa podmienky pre náter, tak farbu je možné nanášať bez predchádzajúceho ošetrenia a penetrácie. Staršie súdržné nátery:Pôvodné alebo skriedovatené nátery očistite od prachu a nečistôt. Prípadné mastnoty odstráňte umytím mydlovým roztokom. Opravované povrchy s rozdielnou nasiakavosťou a menej pevné povrchy penetrujte s výrobkom Primalex hĺbková penetrácia. Staršie nesúdržné nátery: Nepriľnavé nátery alebo ich časti dôkladne odstráňte brúsením, oškrabaním, umytím, či použitím kefy. Po mokrom čistení nechajte plochy dostatočne preschnúť. V extrémnych prípadoch penetrujte nerovnomerne nasiakavé povrchy prípravkom Primalex hĺbková penetrácia. Povrchy napadnuté plesňami: Na napadnuté povrchy aplikujte Mykostop čistič a nechajte pôsobiť ako je stanovené v návode. Zvyšky plesní odstráňte mechanicky za mokra. Plochy nechajte vyschnúť a následne aplikujte Primalex protiplesňovú penetráciu. Povrchy so škvrnami od nikotínu, vody a sadzí: Znečistenie od nikotínu a sadzí alebo mastné škvrny umyte vodou s pridaním čistiaceho prostriedku a nechajte dostatočne vyschnúť. Zaschnuté škvrny od vody očistite kefou za sucha. V tomto prípade použite Primalex Izoprim. Aplikácia Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. 1. vrstvu rieďte vodou maximálne do 5%. 2. vrstvu aplikujte neriedenú. Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Na dosiahnutie dokonalej kvality natieraného povrchu aplikujte ďalšiu vrstvu po 2 hodinách.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou. 
ALBAPURA PLATINUM - Snehobiela umývateľná interiérová farba biela 3 kg
16,78 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Snehobiela umývateľná farba určená na dekoratívne nátery najmä pre náročné povrchy a vysoko zaťažované miesta - kúpeľne, kuchyne.Vyniká výbornou výdatnosťou a vysokou belosťou, ktorá opticky rozširuje miestnosť.Farba je paropriepustná a tak umožňuje dýchanie a uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti stien.Je jemne parfumovaná, ľahko sa aplikuje a vytvára hladký, zamatovo matný povrch.Je možné ju aplikovať na rôzne podklady - sadrokartón, murivo, omietky, stierky, vyzreté muriva, sadrové omietky a pod.Náter sa vyznačuje úplnou oteruvzdornosťou za sucha a je umývateľná.Výdatnosť: - 7-10 m2/kgRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 0-10% vody- aplikácia VT striekaním: 0-5% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-15% vodyPríprava podkladuNatieraný povrch musí byť pevný, suchý a čistý.Pred natieraním starších stien odstráňte z povrchu prach, prípadne veľmi špinavý mastný povrch umyte saponátovým roztokom.Hrubšie, odlupujúce sa vrstvy starých náterov zoškrabte.V prípade stien napadnutým plesňami je dôležité najskôr odstrániť zdroj znečistenia a potom ošetrite vhodným protiplesňovým prostriedkom.Nerovnosti a praskliny vyplňte vhodným tmelom. Na nové alebo veľmi savé steny odporúčame ako prvé aplikovať penetračný náter Decorhit P alebo farbu zriedenú s vodou v pomere 1:1.AplikáciaPrd použitím farbu dôkladne premiešajte.Aplikujte štetcom, valčekom alebo striekaním v dvoch vrstvách.Preschnutý náter je možné pretierať najskôr po troch hodinách ďalšou vrstvou.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác očistite pomocou vody.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón; 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.P 308 + P 311 PO expozícii alebo podozrení z nej: volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.
Primalex Essence - umývateľná interiérová farba biela 4,5 L
44,57 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Umývateľná a hlboko matná farba vhodná najmä na miesta s vysokými nárokmi na odolnosť. Vhodná na maľovanie vnútorných stien a stropov kúpeľní, detských izieb, kuchýň, či iných priestorov. Na odstránenie bežných nečistôt je možné použiť iba navlhčenú handričku bez rizika poškodenia náteru. Spotreba: - cca 10-13 m2/LPríprava podkladu Všetky povrchy a zariadenia, ktoré nemajú byť znečistené dôkladne zakryte. Povrchy určené k maľbe musia byť pevné, suché, zbavené nečistôt, vosku, mastnoty a farbu odpudzujúcich častíc. Príprava náterovej hmoty Pred použitím náterovú hmotu v obale dôkladne premiešajte. Potrebné množstvo farby vypočítajte podľa výmery jednotlivých plôch a údajov a priemernej výdatnosti. Aplikácia Takto pripravenú hmotu je možné ihneď nanášať plyšovým valčekom, maliarskou štetkou, štetcom alebo striekaním. Odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu nanášajte až po dokonalom zaschnutí prvej. V priebehu maľovania odporúčame zriedený náter občas premiešať. Znečistené miesta, náradie a pracovné pomôcky je potrebné umyť pred zaschnutím náteru. Zaschnutý náter sa ťažko umýva najmä z poréznych a keramických podkladov. Doba schnutia Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Aby ste dosiahli čo najlepšiu kvalitu natieraného povrchu , aplikujte ďalšiu vrstvu po 6-12 hodinách. Odolnosť voči mokrému oderu je dosiahnutá po 3-4 týždňoch od realizácie náteru. 
LATEXin - Vnútorná latexová farba 1000 - biela 12 kg
40,86 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vnútorná latexová farba s veľmi dobrým krytím, rýchlym zasychaním s umývateľným povrchom.Vhodná je pre náter interiérových stien z muriva, omietok, sadrokartónu, umakartu, betónu, drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek a pod.Výdatnosť:- 4-8 m2/kg- 6-10 m2/LRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-15% vodyFarba ne je určená na vysokotlakové striekanie.Príprava podkladuOmietky a murivo musia byť vyzreté minimálne 2-4 mesiace a betón 4-6 mesiacov.Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu.Staré olupujúce sa nátery odstráňte.Pripravený podklad napenetrujte napúšťadlom Fano, Decorhit P penetráciou alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 1:1 (typ penetrácie je potrebné zvoliť podľa podkladu)AplikáciaFarbu aplikujte v dvoch vrstvách na napenetrovaný podklad.Aplikácia je možná štetcom, valčekom alebo vzduchovým striekaním.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.
LATEXin - Vnútorná latexová farba 1000 - biela 0,75 L
6,21 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vnútorná latexová farba s veľmi dobrým krytím, rýchlym zasychaním s umývateľným povrchom.Vhodná je pre náter interiérových stien z muriva, omietok, sadrokartónu, umakartu, betónu, drevovláknitých dosiek, drevotrieskových dosiek a pod.Výdatnosť:- 4-8 m2/kg- 6-10 m2/LRiedenie:- vodou- aplikácia štetcom alebo valčekom: 5-10% vody- aplikácia vzduchovým striekaním: 5-15% vodyFarba ne je určená na vysokotlakové striekanie.Príprava podkladuOmietky a murivo musia byť vyzreté minimálne 2-4 mesiace a betón 4-6 mesiacov.Podklad musí byť suchý, čistý, zbavený mastnoty a prachu.Staré olupujúce sa nátery odstráňte.Pripravený podklad napenetrujte napúšťadlom Fano, Decorhit P penetráciou alebo farbou zriedenou s vodou v pomere 1:1 (typ penetrácie je potrebné zvoliť podľa podkladu)AplikáciaFarbu aplikujte v dvoch vrstvách na napenetrovaný podklad.Aplikácia je možná štetcom, valčekom alebo vzduchovým striekaním.Časový odstup medzi jednotlivými vrstvami je 4-6 hodín.Čistenie náradiaNáradie po skončení prác umyte vodou.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008žiadnaPrvky označovaniaOznačovanie podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Výstražný piktogram: žiadnyVýstražné slovo: žiadneVýstražné upozorneniaEUH 208 Obsahuje zmes 5-chloro-2-metyl-3(2H)-izotiazolón a 2-metyl-3(2H)-izotiazolón.Môže vyvolať alergickú reakciu.Bezpečnostné upozorneniaP 101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.P 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 103 Pred použitím si prečítajte etiketu.Obsahuje: -Iná nebezpečnosťNie je známa.

Vitajte na našej stránke venovanej belym umývateľným interiérovým farbám! Ak hľadáte dokonalú bieľu farbu, ktorá oživí a rozžiari váš interiér, ste na správnom mieste. Naša široká ponuka bieľoch sa zameriava na kvalitu, trvanlivosť a jednoduchú údržbu. Biele umývateľné interiérové farby sú skvelou voľbou pre tých, ktorí preferujú svieži, čistý a moderný vzhľad svojho domova. Naša kolekcia bielej farby ponúka rôzne odtiene, od jemne krémových až po sviežo bielu, aby sme vyhoveli rôznym vkusom a štýlom. Jednou z hlavných výhod našich farieb je ich umývateľná povrchová úprava, ktorá zaisťuje jednoduché a rýchle čistenie. Už sa nemusíte obávať škvŕn a nečistôt, pretože farby sa ľahko čistia vlhkou handričkou alebo jemným čističom. Okrem vynikajúcej odolnosti voči poškriabaniu a oderu sú naše biele umývateľné farby aj odolné voči vyblednutiu a žltnutiu. To znamená, že sa nemusíte obávať, že by vaše steny stratili svoj svieži vzhľad a farbu v priebehu času. Na stránke nájdete podrobnejšie informácie o každom jednotlivom produktoch, vrátane jeho vlastností, pokynov na použitie a odporúčaní pre aplikáciu. Sme si istí, že naše biele umývateľné farby budú splňovať všetky vaše očakávania a prinesú do vášho domova ten perfektný dotyk elegancie a sviežosti. Ak hľadáte biele umývateľné interiérové farby, ktoré vám zaručia dokonalý vzhľad a jednoduchú údržbu, neváhajte a navštívte našu stránku. Sme tu pre vás s našou širokou ponukou a fantastickou kvalitou farieb. Objednajte si vašu obľúbenú farbu ešte dnes a vytvorte si vlastný dokonalý záblesk sviežosti vo vašej domácnosti!

Image
Produkty

Populárne produkty

Orion Dóza sklo/bambus patent 0,5 l, 0,5 l
4,49 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Byvajsnami SK, FORD, 80x60 cm, biela
101,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kuchynská doska 40 cm mramor piemonte
39,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Polička Kiki VS2-94-BE/K white
59,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Rozšírenie skrini 1D Avis DP1/AV lakované pacific walnut/crystal
278,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
JarStol Rohová skriňa Indianapolis I-14 | jaseň svetlý
359,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Samolepiaca tapeta moderné prvky Mandaly v čiernobielom
49,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kulinář Petr Stupka Korenie bylinkové maslo, 60 g
2,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradný kvetináč 2 ks vodný hyacint Dekorhome Hnedá
70,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Botník drevotrieska Dekorhome Čierna
183,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
FT - MADLO kód K02K 25x25 mm SP ks 300 mm, 25x25 mm, 325 mm
78,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Fotorám 40x60 cm, Falc 244060 2/4
18,90 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile