Epoxidové riedidlá

Image
S 6300 - Riedidlo do epoxidových farieb 10 L
112,37 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Riedidlo určené pre riedenie epoxidových dvojzložkových náterových látok.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008Horľavá kvapalina, kategória nebezpečnosti 3Dráždivý pre kožu, kategória nebezpečnosti 2Podráždenie očí, kategória nebezpečnosti 2Nebezpečenstvo vdýchnutia, kategória nebezpečnosti 1Toxicita pre špecifický cieľový orgán – jednorazová expozícia, kategória nebezpečnosti 3Toxicita pre špecifický cieľový orgán – opakovaná expozícia, kategória nebezpečnosti 2Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH 226 Horľavá kvapalina a pary.H 304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H 315 Dráždi kožu.H 319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H 335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.H 336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H 373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP 102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P 210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich prvkov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P 243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny.P 260 Nevdychujte pary/aerosóly.P 280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P 304 + P 340 PRI VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.P 314 Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.P 501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad, v súlade s miestnymi predpismi.Obsahuje: butyl acetát, reakčná zmes etylbenzénu a xylénu, 1-metoxypropán-2-olIná nebezpečnosťNie je známa.

Vitajte na stránke venovanej epoxidovým riedidlám! Epoxidové riedidlá sú chemické látky, ktoré slúžia na zriedenie a spracovanie epoxidových živíc. Táto podkategória je zameraná výlučne na epoxidové riedidlá a ich využitie v rôznych odvetviach. Na našej stránke nájdete široký výber epoxidových riedidiel od rôznych výrobcov. Naša ponuka zahŕňa rôzne typy riedidiel, ktoré sú určené pre rôzne aplikácie. Možno sa pýtate, prečo by ste si mali vybrať práve epoxidové riedidlá. Odpoveď je jednoduchá - epoxidové riedidlá sú široko používané v priemysle a remeslách, pretože majú vynikajúce vlastnosti, ktoré zlepšujú spracovateľnosť epoxidových živíc. V našej ponuke nájdete rôzne druhy epoxidových riedidiel, ako sú rozpúšťadlá na báze rozpúšťadiel, voda redukovateľné riedidlá a zmesi na báze alkoholu. Každý typ má svoje vlastné vlastnosti a výhody, a tak si môžete vybrať ten správny v závislosti od vašich konkrétnych požiadaviek. Epoxidové riedidlá nachádzajú široké uplatnenie v priemyselných odvetviach ako je nábytok, stavebníctvo, automobilový priemysel, lakovanie a leštenie a mnoho ďalších. Ich hlavnou úlohou je zlepšiť rozpínateľnosť a povrchovú kvalitu epoxidových živíc, čo umožňuje ich jednoduchšie a efektívnejšie spracovanie. Okrem toho, na našej stránke nájdete aj informácie o správnom používaní a skladovaní epoxidových riedidiel. Dôležité je dbať na bezpečnostné opatrenia a dodržiavať správne postupy, aby ste dosiahli najlepšie výsledky pri práci s týmito chemikáliami. Prehliadajte našu ponuku epoxidových riedidiel a objavujte nové možnosti, ktoré vám tieto látky ponúkajú. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete poradiť s výberom, neváhajte nás kontaktovať. Naši odborníci vám radi pomôžu a poskytnú vám profesionálnu radu. Vyzdvihnite si svoje epoxidové riedidlá ešte dnes a začnite využívať ich vysokú kvalitu a výhody v rôznych aplikáciách. Vaše projekty budú mať profesionálny vzhľad a bude sa vám s nimi pracovať ľahšie a efektívnejšie. Navštívte našu stránku ešte dnes a nájdite si to správne epoxidové riedidlo pre vás!

Image
Produkty

Populárne produkty

4Home Prehoz na posteľ Patchwork, 220 x 240 cm
24,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Taštičkový matrac TREVISO MAX
121,92 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Opravná sada vaňového sifónu
1,89 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Panel bočný Adele 720x564 granát Mat
79,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Záhradná hadica plus /stojan/ 1/2 10-750. Tovar na mieru
1,09 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Luster Isla Čierna/Patina K-4912 LW1
77,99 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Stropné svietidlo COSTA biele
31,96 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Keramické umývadlo na dosku MEXEN MINI 40x30 cm biele
51,18 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
EXTOL CRAFT Kotúč lamel. šikmý korund 150mm 22,2mm
2,59 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Samolepiaca fototapeta do kuchyne Times Square
43,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
TI - DARA - HR 4007Q 5S rozety BBQ, kľučka/kľučka
100,80 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
ArtExt Úchyt na kuchynskú linku UA 116 Rozmer úchytu: 396 mm
10,00 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Kusový koberec Mode 8629 cream - 200x290 cm Dywany Łuszczów
195,46 €
Uvedená cena je platná k 19.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile