Farby v spreji na vysoké teploty

Image
DC Žiaruvzdorný sprej - na vysoké teploty 400 ml do 600°c - liatinovo šedý
11,20 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Žiaruvzdorný sprej Special môžete použiť pre renovovácií, opravove predmetov, ktoré sú vystavené vysokým teplotám, ako sú napríklad grily, kachle, kachľové rúry, tienidlá atď. Odporúčame nestriekať na povrchy, ktoré dochádzajú do styku s jedlom. K dispozícii v 5 farbách, ktoré sú odolné až do 300 ° C - 690 ° C. Výdatnosť: 400ml balenie cca 1,5m2
PINTY PLUS TECH - Žiaruvzdorná farba v spreji 200 ml cierny
7,87 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vysokoteplotná farba v spreji zostavená na ochranu a dekoráciu kovových povrchov vyžadujúcich odolnosť voči vysokým teplotám v interiéri aj exteriéri.Vlastnosti:-   Odoláva vysokým teplotám-   Dobrá krycia schopnosť-   Rýchle schnutie-          Vynikajúca priľnavosť-          Vysoká tvrdosť a pružnosť-          Veľmi dobrý dekoratívny efekt-          Veľmi jednoduchá aplikácia a jednoduché pretieranieOdporúčané použitie:Zvlášť vhodná na farbenie železných povrchov, oceľových platní, potrubí horúcich tekutín, pecí, kotlov, grilov, trubiek s tekutinami, ktoré musia odolávať vysokým teplotám. Vhodná na použitie v interiéroch aj exteriéroch pre priemysel, kutilské remeselné práce.
PINTY PLUS TECH - Žiaruvzdorná farba v spreji 200 ml strieborný
7,87 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vysokoteplotná farba v spreji zostavená na ochranu a dekoráciu kovových povrchov vyžadujúcich odolnosť voči vysokým teplotám v interiéri aj exteriéri.Vlastnosti:-   Odoláva vysokým teplotám-   Dobrá krycia schopnosť-   Rýchle schnutie-          Vynikajúca priľnavosť-          Vysoká tvrdosť a pružnosť-          Veľmi dobrý dekoratívny efekt-          Veľmi jednoduchá aplikácia a jednoduché pretieranieOdporúčané použitie:Zvlášť vhodná na farbenie železných povrchov, oceľových platní, potrubí horúcich tekutín, pecí, kotlov, grilov, trubiek s tekutinami, ktoré musia odolávať vysokým teplotám. Vhodná na použitie v interiéroch aj exteriéroch pre priemysel, kutilské remeselné práce.
PINTY PLUS TECH - Žiaruvzdorná farba v spreji 400 ml strieborný
11,98 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Vysokoteplotná farba v spreji zostavená na ochranu a dekoráciu kovových povrchov vyžadujúcich odolnosť voči vysokým teplotám v interiéri aj exteriéri.Vlastnosti:-   Odoláva vysokým teplotám-   Dobrá krycia schopnosť-   Rýchle schnutie-          Vynikajúca priľnavosť-          Vysoká tvrdosť a pružnosť-          Veľmi dobrý dekoratívny efekt-          Veľmi jednoduchá aplikácia a jednoduché pretieranieOdporúčané použitie:Zvlášť vhodná na farbenie železných povrchov, oceľových platní, potrubí horúcich tekutín, pecí, kotlov, grilov, trubiek s tekutinami, ktoré musia odolávať vysokým teplotám. Vhodná na použitie v interiéroch aj exteriéroch pre priemysel, kutilské remeselné práce.
MOTIP AUTO - Žiaruvzdorný lak transparentny 400 ml
13,53 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Transparentný lak pre ošetrené i neošetrené povrchy, ktoré sú vystavené veľmi vysokým teplotám. Je vhodný pre použitie na výfukové systémy, trúby, grily a pod. Je vodeodolný, rýchloschnúci, odolný voči benzínu, chemikáliám, vplyvu počasia vytvára povrch s vysokým leskom. Výdatnosť: - cca 1,25-1,75 m2/ 400mlSchnutie Odolný proti prachu po cca 10-20 minútach.Žiaruvzdorný a pružný po ďalšej hodine vytvrdnutia pri 160°C.Teplotná odolnosť naneseného laku je až do 800°C. Príprava povrchuOdstráňte starý, nesúdržný náter a hrdzu, a následne povrch zbrúste. Povrch by mal byť čistý, suchý a bez mastnoty. Najlepších výsledkov dosiahnete pri aplikácií na holý kov. Lakovanie Zakryte tie oblasti , ktoré nebudú lakované maskovacou páskou. Pred použitím sprej dôkladne pretrepte po dobu 2 minút. Otestuje kompatibilitu spreja na malom menej viditeľnom mieste. Naneste niekoľko tenkých vrstiev v intervale 2 minút. Nanášajte zo vzdialenosti približne 25-30 minút. Nechajte hodinu schnúť. Po zhruba 1 hodine povrch zahrejte , aby došlo k vytvrdnutiu náteru.Čím je náter tenší, tým je vyššia tepelná odolnosť. 
HB BODY HEAT - Farba na vysoké teploty čierna 400 ml
12,31 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Farba v spreji určená do vysokých teplôt - dymovody, výfuky, potrubie a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť tepelnú odolnosť do 600°C. Zachováva si farebnosť aj pri zvýšených teplotách.Príprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou farby suchý, čistý - odstráňte nečistoty, prach, mastnotu a iné znečistenie.na odmastenie použite prípravok Antisil 770.AplikáciaSprej pred použitím dôkladne premiešajte po dobu 2 minút.Naneste dve až tri vrstvy a časovým odstupom jednotlivých vrstiev 5-10 minút.Každá vrstva by mala byť jednotná a suchá pred aplikáciou ďalšej vrstvy.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírenýVýstražné upozorneniaH222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný
HB BODY HEAT - Farba na vysoké teploty červenohnedá 400 ml
18,39 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Farba v spreji určená do vysokých teplôt - dymovody, výfuky, potrubie a všade tam, kde je potrebné dosiahnuť tepelnú odolnosť do 600°C. Zachováva si farebnosť aj pri zvýšených teplotách.Príprava podkladuPovrch musí byť pred aplikáciou farby suchý, čistý - odstráňte nečistoty, prach, mastnotu a iné znečistenie.na odmastenie použite prípravok Antisil 770.AplikáciaSprej pred použitím dôkladne premiešajte po dobu 2 minút.Naneste dve až tri vrstvy a časovým odstupom jednotlivých vrstiev 5-10 minút.Každá vrstva by mala byť jednotná a suchá pred aplikáciou ďalšej vrstvy.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:ťažký benzín (ropný), ťažká frakcia, hydrogenačne odsírenýVýstražné upozorneniaH222-H229 Mimoriadne horľavý aerosól. Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálny nervový systém pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P251 Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Ďalšie údaje:Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Farby v spreji na vysoké teploty sú špeciálne vyvinuté farby, ktoré sa používajú na povrchy vystavené extrémnym teplotám. Tieto sprejové farby sú navrhnuté tak, aby odolali vysokým teplotám a zachovali svoju farbu a vzhľad aj pri kontinuálnej expozícii vlhkosti a tepla. Tento typ farieb je ideálny pre povrchy, ktoré sa nachádzajú v blízkosti horúcich objektov alebo sú vystavené vysokým teplotám spôsobeným procesmi ako priemyselné ohrievanie, spaľovanie palív a iné termické zdroje. Farby v spreji na vysoké teploty ponúkajú výbornú ochranu pred koróziou, odlupovaním a inými poškodeniami spôsobenými vysokými teplotami. Tieto farby majú širokú paletu farebných odtieňov, čo znamená, že si môžete vybrať farbu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim potrebám a estetickým preferenciám. Farby sú formulované tak, aby boli jednoduché na nanášanie a zaručovali dokonalé výsledky bez škvŕn a roztekov. Farby v spreji na vysoké teploty sú vhodné najmä pre povrchy ako kachle, oplotenie, piecky, grily, výfuky, vyhrievané spotrebiče a mnoho ďalších. Ich odolnosť proti vysokým teplotám zabezpečuje, že povrchy sú chránené pred popraskaním, odlupovaním a deformáciou spôsobenou tepelným stresom. Použitie farieb v spreji na vysoké teploty znamená nielen ochranu pred tepelným poškodením, ale aj vylepšenie vzhľadu a estetiku povrchu. Farby sú odolné voči vysokým teplotám a ich farebný odtieň zostane bez zmeny aj počas dlhodobého používania. S ich pomocou môžete jednoducho obnoviť a vylepšiť povrchy, čím im dodáte nový život a pôsobivý vzhľad. Ak hľadáte spôsob, ako chrániť a zlepšiť povrchy vystavené vysokým teplotám, farby v spreji na vysoké teploty sú ideálnym riešením. S ich pomocou získate nielen výbornú tepelnú ochranu, ale aj krásny a odolný povrch vo vašom preferovanom farebnom odtieni. Nech už potrebujete obnoviť staré povrchy alebo chrániť nové, farby v spreji na vysoké teploty sú takým produktom, ktorý vám pomôže dosiahnuť požadovaný vzhľad a ochranu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Orion Dóza sklo/bambus patent 0,5 l, 0,5 l
4,49 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Byvajsnami SK, FORD, 80x60 cm, biela
101,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kuchynská doska 40 cm mramor piemonte
39,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Polička Kiki VS2-94-BE/K white
59,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Rozšírenie skrini 1D Avis DP1/AV lakované pacific walnut/crystal
278,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
JarStol Rohová skriňa Indianapolis I-14 | jaseň svetlý
359,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Samolepiaca tapeta moderné prvky Mandaly v čiernobielom
49,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kulinář Petr Stupka Korenie bylinkové maslo, 60 g
2,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradný kvetináč 2 ks vodný hyacint Dekorhome Hnedá
70,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Botník drevotrieska Dekorhome Čierna
183,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
FT - MADLO kód K02K 25x25 mm SP ks 300 mm, 25x25 mm, 325 mm
78,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Fotorám 40x60 cm, Falc 244060 2/4
18,90 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile