Toluén pre riedenie lepidiel

Image
NOVOCHEMA - Toluén lakársky 1 L
5,35 €
Uvedená cena je platná k 24.05.2024
Toluén sa používa ako silné rozpúšťadlo náterových hmôt, špeciálnych lakov, dechtov, asfaltov, lepidiel, tukov a živíc.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Flam. Liq.2 H225Asp. Tox. 1 H304Skin. Irrit. 2 H315STOT SE 3 H336Repr. 2 H361STOT RE 2 H373Prvky označovaniaVýstražné piktogramy:Výstražné slovo: NebezpečenstvoVýstražné upozorneniaH225 Veľmi horľavá kvapalina a pary.H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.H315 Dráždi kožu.H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.Bezpečnostné upozorneniaP102 Uchovávajte mimo dosahu detí.P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov.P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.P301 + P310 PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.P331 Nevyvolávajte zvracanie.Obsahuje: toluén.Iná nebezpečnosťNeuvedená.

Toluén pre riedenie lepidiel je jednou z najpopulárnejších a najviac využívaných chemických látok v rôznych priemyselných odvetviach. Na našej webovej stránke nájdete špeciálnu podkategóriu Toluén pre riedenie lepidiel, ktorá je určená najmä pre profesionálne použitie v priemyselných a remeselných prostrediach. Toluén je organická látka, ktorá sa využíva v riedených lepidlách pre dosiahnutie žiadanej konzistencie a viskozity. V našej ponuke nájdete vysoko kvalitný toluén, ktorý je čistý a bez nečistôt, čo zaručuje jeho spoľahlivú a efektívnu funkciu pri riedení lepidlá. Tento produkt je vyrobený podľa najprísnejších štandardov kvality, aby sme zabezpečili jeho bezpečné a účinné použitie. Výhody použitia toluénu pre riedenie lepidiel sú viacnásobné. Jeho rýchlo schnúca povaha zjednodušuje proces lepenia a umožňuje rýchle spojenie materiálov. Zároveň pomáha zlepšiť pružnosť a plasticitu lepidla, čo umožňuje väčšiu manipuláciu a fixáciu spojov. Ďalšou výhodou toluénu je schopnosť rozpúšťať rôzne druhy lepidlá a materiály, čo z neho robí veľmi univerzálny produkt pre rôzne aplikácie. Na našej webovej stránke nájdete podrobnosti o vlastnostiach toluénu pre riedenie lepidiel, jeho správnom použití a bezpečnostných opatreniach. Ponúkame tiež praktické tipy a rady, ako čo najlepšie využiť tento produkt a dosiahnuť optimálne výsledky. Sme tu, aby sme vám poskytli kompletné informácie a podporu, aby ste mohli ľahko a spoľahlivo používať toluén pre riedenie lepidiel. Nakupovanie toluénu pre riedenie lepidiel je u nás jednoduché a pohodlné. Stačí si vybrať požadované množstvo, pridanie do košíka a vykonať objednávku. Zaručujeme promptnú dopravu a spoľahlivé dodanie až k vám. S našou podkategóriou Toluén pre riedenie lepidiel môžete vždy spoľahnúť na vysokú kvalitu a efektivitu tohto výnimočného produktu.

Image
Produkty

Populárne produkty

Orion Dóza sklo/bambus patent 0,5 l, 0,5 l
4,49 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Byvajsnami SK, FORD, 80x60 cm, biela
101,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kuchynská doska 40 cm mramor piemonte
39,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Polička Kiki VS2-94-BE/K white
59,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Product Images
Zľava 9%
Rozšírenie skrini 1D Avis DP1/AV lakované pacific walnut/crystal
278,10 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
JarStol Rohová skriňa Indianapolis I-14 | jaseň svetlý
359,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Samolepiaca tapeta moderné prvky Mandaly v čiernobielom
49,00 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Kulinář Petr Stupka Korenie bylinkové maslo, 60 g
2,50 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Záhradný kvetináč 2 ks vodný hyacint Dekorhome Hnedá
70,40 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Botník drevotrieska Dekorhome Čierna
183,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
FT - MADLO kód K02K 25x25 mm SP ks 300 mm, 25x25 mm, 325 mm
78,60 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Fotorám 40x60 cm, Falc 244060 2/4
18,90 €
Uvedená cena je platná k 23.05.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile