HB BODY L.P. PLUS - Dvojzložkový tmel na kovové a drevené povrchy béžová 3 kg


24,55 €
  • Na sklade

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou štruktúrou. Je vhodný pre tmelenie stredných nerovností na kovových povrchoch, ale aj na tmelenie drevených povrchov. Je ľahko roztierateľný a rýchloschnúci. Tuženie:  - maximálne 2-3% (tme dodávaný s tužidlom) Príprava podkladu  Povrch, ktorý budete opravovať zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a povrch odmastite.Na tmelenie

EAN: 5203473205339

Výrobca: HB BODY

Popis produktu

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou štruktúrou. Je vhodný pre tmelenie stredných nerovností na kovových povrchoch, ale aj na tmelenie drevených povrchov. Je ľahko roztierateľný a rýchloschnúci.
Tuženie: 
- maximálne 2-3% (tme dodávaný s tužidlom)
Príprava podkladu 
Povrch, ktorý budete opravovať zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a povrch odmastite.Na tmelenie veľkých nerovností odporúčame využiť tmel Body Fiber - so skleným vláknom. 
Aplikácia
Pripravte si potrebné množstvo tmelu s tužidlom v pomere 100:3.Hmotu dobre premiešajte a spotrebujte do 5-7 minút.Na tmelenie využívajte stierku s hrúbkou jednej vrstvy 4-5 mm.
Po vytvrdnutí prebrúste za sucha brúsnym papierom P80.Pri brúsení pod vodou je nutné povrch dôkladne vysušiť. Pred aplikáciou náteru je nutné vzniknuté chyby po brúsnom papieri pretmeliť jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Tmely na drevo

Vitajte na našom webe, kde ponúkame širokú škálu tmelov na drevo. Táto podkategória je zameraná špeciálne na tmely určené na použitie pri práci s drevom. Naše tmely na drevo sú vyrobené z najkvalitnejších prírodných materiálov, čo zaručuje ich vysokú spoľahlivosť a odolnosť. Sú vhodné pre rôzne drevné povrchy vrátane drevených podláh, nábytku, obkladov a mnoho ďalších. V našom sortimente nájdete tmely na drevo v rôznych farebných odtieňoch, aby ste mali možnosť vybrať si ten správny pre vašu konkrétnu prácu. Okrem toho ponúkame aj tmely s rôznymi textúrami, čo vám umožní vytvoriť dokonalý konečný vzhľad. Tmely na drevo, ktoré ponúkame, majú vynikajúcu priľnavosť a sú odolné voči vlhkosti a teplotným zmenám. Taktiež sú flexibilné, čo umožňuje rozťahovanie a zmršťovanie dreva bez poškodenia spojov. Ich jednoduchá aplikácia vám uľahčí prácu a zabezpečí presné a trvácne spojenie častí dreva. Okrem toho, naša ponuka tmelov na drevo obsahuje aj produkty s rýchlym schnutím, čo vám umožňuje rýchlejšie dokončenie vašich projektov. Naše produkty sú ekologicky šetrné a neobsahujú škodlivé látky, čo z nich robí bezpečné pre vás i pre životné prostredie. Pre ďalšiu Radu a inšpiráciu pri práci s našimi tmelmi na drevo, neváhajte prehliadnuť naše blogy a návody, kde sa dozviete ako najlepšie využiť a aplikovať naše produkty. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek sme tu pre vás, naša zákaznícka podpora vám radi pomôže. Preto si vyberte z našej širokej ponuky tmelov na drevo a začnite realizovať svoje drevené projekty s najvyššou kvalitou a spoľahlivosťou, ktorú ponúkame.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt

PATTEX PARQUET ACRYL - tmel na parkety 310 ml buk/jaseň PATTEX PARQUET ACRYL - tmel na parkety 310 ml buk/jaseň

Jednozložkový parketový tmel pre drevené parkety, laminátové podlahy, obloženie stien alebo drevené konštrukcie s malou rozpínavosťou. Slúži k vyplňovaniu škár v oblasti prechodov.Bráni prieniku vody, mikroorganizmom a nečistôt do medzier a pod parkety.Je brúsiteľný, lakovateľný a plasticko-elastický. Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený prachu a mastnoty.U hlbokých medzier

Do obchodu
JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 10 - biela 0,15 kg JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 10 - biela 0,15 kg

Vyrovnávacia hmota určená na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení - prasklín, škrabancov, priehlbín alebo dier na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok alebo spínaných panelových plôch pred ich konečnou úpravou - jemným brúsením, nanášaním lazúrovacích a iných náterov.Má dobrú prídržnosť k podkladu a rýchlo schne.Z dôvodu výnimočne nízkeho obsahu nebezpečných

Do obchodu
JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 20 - smrek 8 kg JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 20 - smrek 8 kg

Vyrovnávacia hmota určená na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení - prasklín, škrabancov, priehlbín alebo dier na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok alebo spínaných panelových plôch pred ich konečnou úpravou - jemným brúsením, nanášaním lazúrovacích a iných náterov.Má dobrú prídržnosť k podkladu a rýchlo schne.Z dôvodu výnimočne nízkeho obsahu nebezpečných

Do obchodu
OSMO Reparačný tmel na parkety 0,1 kg smrek/borovica OSMO Reparačný tmel na parkety 0,1 kg smrek/borovica

OSMO - REPARAČNÁ PASTA NA DREVO je určená na opravy malých trhlín a škár v dreve. Pasta rýchlo usýcha. Po dôkladnom uschnutí a prebrúsení je možné ju pretierať Osmo nátermi.

Do obchodu
DEN BRAVEN PU 50 FC - Polyuretánový tesniaci tmel hnedá 310 ml DEN BRAVEN PU 50 FC - Polyuretánový tesniaci tmel hnedá 310 ml

Na lepenie a tmelenie v stavebníctve a v priemysle, spoje medzi drevenými, kovovými, hliníkovými alebo PVC rámami a murivom. Tmelenie dilatačných škár záťažových a priemyslových podláh a vodotesných škár bazénov s dilatačnou kapacitou ± 25%, škár v predpätom betóne, kamenných stien, škár medzi drevom, betónom, tehlovým murivom, kovmi, plastami a sklom. Lepenie parapetov, prahov na oceľové konštrukcie

Do obchodu
DEN BRAVEN PU 50 FC - Polyuretánový tesniaci tmel cierna 310 ml DEN BRAVEN PU 50 FC - Polyuretánový tesniaci tmel cierna 310 ml

Na lepenie a tmelenie v stavebníctve a v priemysle, spoje medzi drevenými, kovovými, hliníkovými alebo PVC rámami a murivom. Tmelenie dilatačných škár záťažových a priemyslových podláh a vodotesných škár bazénov s dilatačnou kapacitou ± 25%, škár v predpätom betóne, kamenných stien, škár medzi drevom, betónom, tehlovým murivom, kovmi, plastami a sklom. Lepenie parapetov, prahov na oceľové konštrukcie

Do obchodu
DEN BRAVEN - Brúsiteľný tmel na drevo borovica 250 ml DEN BRAVEN - Brúsiteľný tmel na drevo borovica 250 ml

Je jednozložkový, rýchloschnúci, brúsiteľný tmel pre lokálne a plošné opravy drevených spojov či povrchov pri stolárskych prácach, opravy okien, dverí, drevených madiel zábradlí. Tmelenie škár a nerovností dreva drobného i veľkého rozsahu - schodišťových stupňov, dverí, parkiet a pod. Po vytvrdnutí je brúsiteľný a opracovateľný ako bežné drevo. Do 5 mm hrúbky sa nanáša jednorázovo, nad 5 mm je nutné

Do obchodu
ULTRA KIT - Tmel na drevo biely 350 g ULTRA KIT - Tmel na drevo biely 350 g

Tmel na drevo Ultra Kit je jednokomponentný rýchloschnúci tmel, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá. Použitie: pre vyplnenie a opravy nerovností a poškodení na drevených povrchoch.  Návod na použitie: nanášame špachtľou v jednej alebo viacerých vrstvách na suchý a prebrúsený podklad. Povrch je suchý do 20 min pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65%. Brúsenie je možné po 4 hodinách. Na takto

Do obchodu
ULTRA KIT - Tmel na drevo buk 350 g ULTRA KIT - Tmel na drevo buk 350 g

Tmel na drevo Ultra Kit je jednokomponentný rýchloschnúci tmel, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá. Použitie: pre vyplnenie a opravy nerovností a poškodení na drevených povrchoch.  Návod na použitie: nanášame špachtľou v jednej alebo viacerých vrstvách na suchý a prebrúsený podklad. Povrch je suchý do 20 min pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65%. Brúsenie je možné po 4 hodinách. Na takto

Do obchodu
PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel buk 0,2 kg PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel buk 0,2 kg

Tmel na drevo určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na nábytkových dielcoch, obkladov, drevených plochách a pod. Je brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody a nečistôt. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.  Maximálna hrúbka jednej vrstvy - 2 mm.  Maximálna šírka škáry - 10-15 mm.  Aplikácia  Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanášajte

Do obchodu
PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,6 kg borovica PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,6 kg borovica

Tmel na drevo určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na nábytkových dielcoch, obkladov, drevených plochách a pod. Je brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody a nečistôt. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.  Maximálna hrúbka jednej vrstvy - 2 mm.  Maximálna šírka škáry - 10-15 mm.  Aplikácia  Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanášajte

Do obchodu
ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo 200 ml holzkitt - smrek/breza/jaseň ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo 200 ml holzkitt - smrek/breza/jaseň

Plnivá pasta na báze drevnej múčky, živíc, celulózy a s obsahom rozpúšťadiel. Vhodný na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva. Vyschnutý tmel je moriteľný a prelakovateľný vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi.  Príprava podkladu  Opravované plochy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty, vosku a živice. Tmelené miesto nemá byť väčšie ako miesto poškodenia. Tmel by mal byť

Do obchodu
ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo 200 ml holzkitt - orech tmavý ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo 200 ml holzkitt - orech tmavý

Plnivá pasta na báze drevnej múčky, živíc, celulózy a s obsahom rozpúšťadiel. Vhodný na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva. Vyschnutý tmel je moriteľný a prelakovateľný vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi.  Príprava podkladu  Opravované plochy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty, vosku a živice. Tmelené miesto nemá byť väčšie ako miesto poškodenia. Tmel by mal byť

Do obchodu
HB BODY L.P. PLUS - Dvojzložkový tmel na kovové a drevené povrchy béžová 1 kg HB BODY L.P. PLUS - Dvojzložkový tmel na kovové a drevené povrchy béžová 1 kg

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou štruktúrou. Je vhodný pre tmelenie stredných nerovností na kovových povrchoch, ale aj na tmelenie drevených povrchov. Je ľahko roztierateľný a rýchloschnúci. Tuženie:  - maximálne 2-3% (tme dodávaný s tužidlom) Príprava podkladu  Povrch, ktorý budete opravovať zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a povrch odmastite.Na tmelenie

Do obchodu
HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel žltá 250 g HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel žltá 250 g

Polyesterový, dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou konzistenciou. Je vhodný nie len na tmelenie stredných nerovností (do 5 mm) na kovových povrchoch, ale i na drevené povrchy. Rýchlo schne a po brúsení dáva hladký povrch.Riedenie:- neriedi saTuženie: - maximálne 2-3% (dodáva sa s tmelom)Príprava podkladuopravovaný povrch zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a očistite. Na odmastenie

Do obchodu
HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel žltá 2 kg HB BODY SOFT - Dvojzložkový polyesterový plniaci tmel žltá 2 kg

Polyesterový, dvojzložkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou konzistenciou. Je vhodný nie len na tmelenie stredných nerovností (do 5 mm) na kovových povrchoch, ale i na drevené povrchy. Rýchlo schne a po brúsení dáva hladký povrch.Riedenie:- neriedi saTuženie: - maximálne 2-3% (dodáva sa s tmelom)Príprava podkladuopravovaný povrch zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a očistite. Na odmastenie

Do obchodu
ONETIME - Šľahaný tmel 0,48 L ONETIME - Šľahaný tmel 0,48 L

Super ľahký šľahaný tmel na okamžité použitie na opravu prasklín, dier a poškodených rohov pre vonkajšie a vnútorné použitie.Jednoducho a rýchlo sa aplikuje bez potreby miešania, riedenia alebo brúsenia.Tmel sa nezmršťuje, nepraská a vykazuje trvalú pružnosť.Vhodný je na všetky pórovité materiály ako stierky, omietky, sadrokartón, betón, panely, murivo, drevo a pod.Tmel je pretierateľný vodou riediteľnými

Do obchodu
SOUDAL silikón univerzálny 300 ml transparent SOUDAL silikón univerzálny 300 ml transparent

Tmely na báze silikónu veľmi dobre priľnú k väčšine materiálov, po vytvrdnutí zostávajú trvale pružné. S vynikajúcou odolnosťou. Hodí sa aj na sklenárske práce.

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Towee Teenager surf pončo Paradise, 60 x 90 cm
49,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Detská trojkolka - kočík EcoToys BeBe sivá
129,22 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Rošt Birkflex Side 80/200
169,00 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Rohová sedacia súprava Bueno L Vogue 13
999,99 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Product Images
Zľava 10%
Kuchynská skrinka Denis w60 pl coffee mat/biela
89,10 €
Uvedená cena je platná k 17.04.2024
Detský koberček Mapa zvieracieho sveta 100x150 cm modrý
36,27 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Sencor SHM 5206WH-EUE3 ručný šľahač
27,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Westmark Krájač na hranolky POMFRI-PERFECT 1181
53,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Moderné kreslo HUGI 1, Madryt 1100
196,90 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
MERENGE 1 čalúnená posteľ 140x200, COSMIC 10
564,95 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
Buddy Toys BOT 4212 Hojdačka KEYNU 2
132,99 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
NG Dámska parfémová voda Heaven's Smell 100 ml
8,49 €
Uvedená cena je platná k 18.04.2024
Product Images
Zľava 15%
Metrážny koberec IMAGO 39 400 cm
31,96 €
Uvedená cena je platná k 16.04.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile

24 Result Found
View All
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99
100+ Reviews
Media Remote
$29.99 $49.99