HB BODY L.P. PLUS - Dvojzložkový tmel na kovové a drevené povrchy béžová 3 kg


24,55 €
  • Na sklade

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou štruktúrou. Je vhodný pre tmelenie stredných nerovností na kovových povrchoch, ale aj na tmelenie drevených povrchov. Je ľahko roztierateľný a rýchloschnúci. Tuženie:  - maximálne 2-3% (tme dodávaný s tužidlom) Príprava podkladu  Povrch, ktorý budete opravovať zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a povrch odmastite.Na tmelenie

EAN: 5203473205339

Výrobca: HB BODY

Popis produktu

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou štruktúrou. Je vhodný pre tmelenie stredných nerovností na kovových povrchoch, ale aj na tmelenie drevených povrchov. Je ľahko roztierateľný a rýchloschnúci.
Tuženie: 
- maximálne 2-3% (tme dodávaný s tužidlom)
Príprava podkladu 
Povrch, ktorý budete opravovať zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a povrch odmastite.Na tmelenie veľkých nerovností odporúčame využiť tmel Body Fiber - so skleným vláknom. 
Aplikácia
Pripravte si potrebné množstvo tmelu s tužidlom v pomere 100:3.Hmotu dobre premiešajte a spotrebujte do 5-7 minút.Na tmelenie využívajte stierku s hrúbkou jednej vrstvy 4-5 mm.
Po vytvrdnutí prebrúste za sucha brúsnym papierom P80.Pri brúsení pod vodou je nutné povrch dôkladne vysušiť. Pred aplikáciou náteru je nutné vzniknuté chyby po brúsnom papieri pretmeliť jemným tmelom, väčšie plochy striekacím tmelom a základovým plničom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008Prvky označovaniaOznačovanie v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 Tento výrobok je klasifikovaný a označený podľa noriem CLP.Výstražné piktogramyVýstražné slovo: NebezpečenstvoNebezpečenstvo určujúce komponenty uvádzané na etikete:styrénVýstražné upozorneniaH226 Horľavá kvapalina a pary.H315 Dráždi kožu.H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.H372 Spôsobuje poškodenie sluchových orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Expozičný vstup: Vdýchnuť/inhalácia.Bezpečnostné upozorneniaP210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.P241 Používajte [elektrické/ventilačné/osvetľovacie] zariadenie do výbušného prostredia.P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou].P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.P405 Uchovávajte uzamknuté.P501 Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/medzinárodnými nariadeniami.Iná nebezpečnosťVýsledky posúdenia PBT a vPvBPBT: NepoužiteľnývPvB: Nepoužiteľný

Tmely na drevo

Vitajte na našom webe, kde ponúkame širokú škálu tmelov na drevo. Táto podkategória je zameraná špeciálne na tmely určené na použitie pri práci s drevom. Naše tmely na drevo sú vyrobené z najkvalitnejších prírodných materiálov, čo zaručuje ich vysokú spoľahlivosť a odolnosť. Sú vhodné pre rôzne drevné povrchy vrátane drevených podláh, nábytku, obkladov a mnoho ďalších. V našom sortimente nájdete tmely na drevo v rôznych farebných odtieňoch, aby ste mali možnosť vybrať si ten správny pre vašu konkrétnu prácu. Okrem toho ponúkame aj tmely s rôznymi textúrami, čo vám umožní vytvoriť dokonalý konečný vzhľad. Tmely na drevo, ktoré ponúkame, majú vynikajúcu priľnavosť a sú odolné voči vlhkosti a teplotným zmenám. Taktiež sú flexibilné, čo umožňuje rozťahovanie a zmršťovanie dreva bez poškodenia spojov. Ich jednoduchá aplikácia vám uľahčí prácu a zabezpečí presné a trvácne spojenie častí dreva. Okrem toho, naša ponuka tmelov na drevo obsahuje aj produkty s rýchlym schnutím, čo vám umožňuje rýchlejšie dokončenie vašich projektov. Naše produkty sú ekologicky šetrné a neobsahujú škodlivé látky, čo z nich robí bezpečné pre vás i pre životné prostredie. Pre ďalšiu Radu a inšpiráciu pri práci s našimi tmelmi na drevo, neváhajte prehliadnuť naše blogy a návody, kde sa dozviete ako najlepšie využiť a aplikovať naše produkty. V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek sme tu pre vás, naša zákaznícka podpora vám radi pomôže. Preto si vyberte z našej širokej ponuky tmelov na drevo a začnite realizovať svoje drevené projekty s najvyššou kvalitou a spoľahlivosťou, ktorú ponúkame.

  • icon
    Jednoduché vrátenie
  • icon
    Kvalitný servis
  • icon
    Originálny produkt

Tmel Drevokitt Profi borovica 250 g Tmel Drevokitt Profi borovica 250 g

Veľmi jemný krémovitý tmel na opravy prasklín, kazov, rýh v dreve, drevotrieskach a drevovláknitých doskách. Tmel je možné použiť v interiéri i exteriéri a aj na prípadne opravy muriva, sadrokartónu a pod.Pri použití v exteriéri odporúčame tmel ihneď opatriť náterom. Je brúsiteľný a jednoducho pretierateľný. Aplikácia je vhodná od 0,5 mm do 4 mm. 

Do obchodu
Tmel Drevokitt Profi 250 g jilm Tmel Drevokitt Profi 250 g jilm

Veľmi jemný krémovitý tmel na opravy prasklín, kazov, rýh v dreve, drevotrieskach a drevovláknitých doskách. Tmel je možné použiť v interiéri i exteriéri a aj na prípadne opravy muriva, sadrokartónu a pod.Pri použití v exteriéri odporúčame tmel ihneď opatriť náterom. Je brúsiteľný a jednoducho pretierateľný. Aplikácia je vhodná od 0,5 mm do 4 mm. 

Do obchodu
PATTEX PARQUET ACRYL - tmel na parkety 310 ml borovica/breza PATTEX PARQUET ACRYL - tmel na parkety 310 ml borovica/breza

Jednozložkový parketový tmel pre drevené parkety, laminátové podlahy, obloženie stien alebo drevené konštrukcie s malou rozpínavosťou. Slúži k vyplňovaniu škár v oblasti prechodov.Bráni prieniku vody, mikroorganizmom a nečistôt do medzier a pod parkety.Je brúsiteľný, lakovateľný a plasticko-elastický. Príprava podkladu Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, zbavený prachu a mastnoty.U hlbokých medzier

Do obchodu
Tmel Polykar drevo PES - polyesterový tmel na drevo 0,5 kg svetlo hnedá – transparentná Tmel Polykar drevo PES - polyesterový tmel na drevo 0,5 kg svetlo hnedá – transparentná

Polytmel Drevo. Vlastnosti: * dvojzložkový polyesterový tmel, * s vysokým obsahom drevnej múčky, tmelenie všetkých druhov dreva, * možnosť následnej aplikácie moridiel, možno použiť náterové systémy a lazúry, * dobre brúsiteľný pri zachovaní pružnosti, nutné z dôvodu objemové nestálosti dreva, neprepadá sa, * tuženie bielym tvrdidlom 100:2 (dibenzoylperoxid), * doba spracovania do 6 minút, brúsenie

Do obchodu
Tmel Polykar drevo PES - polyesterový tmel na drevo 1,5 kg svetlo hnedá – transparentná Tmel Polykar drevo PES - polyesterový tmel na drevo 1,5 kg svetlo hnedá – transparentná

Polytmel Drevo. Vlastnosti: * dvojzložkový polyesterový tmel, * s vysokým obsahom drevnej múčky, tmelenie všetkých druhov dreva, * možnosť následnej aplikácie moridiel, možno použiť náterové systémy a lazúry, * dobre brúsiteľný pri zachovaní pružnosti, nutné z dôvodu objemové nestálosti dreva, neprepadá sa, * tuženie bielym tvrdidlom 100:2 (dibenzoylperoxid), * doba spracovania do 6 minút, brúsenie

Do obchodu
JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 30 - buk 0,15 kg JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 30 - buk 0,15 kg

Vyrovnávacia hmota určená na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení - prasklín, škrabancov, priehlbín alebo dier na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok alebo spínaných panelových plôch pred ich konečnou úpravou - jemným brúsením, nanášaním lazúrovacích a iných náterov.Má dobrú prídržnosť k podkladu a rýchlo schne.Z dôvodu výnimočne nízkeho obsahu nebezpečných

Do obchodu
JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 20 - smrek 0,75 kg JUBIN AKRILIN - Tmel na drevo 20 - smrek 0,75 kg

Vyrovnávacia hmota určená na kvalitné opravy povrchových chýb a poškodení - prasklín, škrabancov, priehlbín alebo dier na výrobkoch z masívneho dreva, zo škárovaných a neopracovaných drevotriesok alebo spínaných panelových plôch pred ich konečnou úpravou - jemným brúsením, nanášaním lazúrovacích a iných náterov.Má dobrú prídržnosť k podkladu a rýchlo schne.Z dôvodu výnimočne nízkeho obsahu nebezpečných

Do obchodu
DEN BRAVEN PU 50 FC - Polyuretánový tesniaci tmel šedá 310 ml DEN BRAVEN PU 50 FC - Polyuretánový tesniaci tmel šedá 310 ml

Na lepenie a tmelenie v stavebníctve a v priemysle, spoje medzi drevenými, kovovými, hliníkovými alebo PVC rámami a murivom. Tmelenie dilatačných škár záťažových a priemyslových podláh a vodotesných škár bazénov s dilatačnou kapacitou ± 25%, škár v predpätom betóne, kamenných stien, škár medzi drevom, betónom, tehlovým murivom, kovmi, plastami a sklom. Lepenie parapetov, prahov na oceľové konštrukcie

Do obchodu
ULTRA KIT - Tmel na drevo buk 750 g ULTRA KIT - Tmel na drevo buk 750 g

Tmel na drevo Ultra Kit je jednokomponentný rýchloschnúci tmel, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá. Použitie: pre vyplnenie a opravy nerovností a poškodení na drevených povrchoch.  Návod na použitie: nanášame špachtľou v jednej alebo viacerých vrstvách na suchý a prebrúsený podklad. Povrch je suchý do 20 min pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65%. Brúsenie je možné po 4 hodinách. Na takto

Do obchodu
ULTRA KIT - Tmel na drevo mahagón 750 g ULTRA KIT - Tmel na drevo mahagón 750 g

Tmel na drevo Ultra Kit je jednokomponentný rýchloschnúci tmel, ktorý neobsahuje organické rozpúšťadlá. Použitie: pre vyplnenie a opravy nerovností a poškodení na drevených povrchoch.  Návod na použitie: nanášame špachtľou v jednej alebo viacerých vrstvách na suchý a prebrúsený podklad. Povrch je suchý do 20 min pri teplote 20 °C a relatívnej vlhkosti 65%. Brúsenie je možné po 4 hodinách. Na takto

Do obchodu
PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,2 kg biely PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,2 kg biely

Tmel na drevo určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na nábytkových dielcoch, obkladov, drevených plochách a pod. Je brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody a nečistôt. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.  Maximálna hrúbka jednej vrstvy - 2 mm.  Maximálna šírka škáry - 10-15 mm.  Aplikácia  Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanášajte

Do obchodu
PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,2 kg natural PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,2 kg natural

Tmel na drevo určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na nábytkových dielcoch, obkladov, drevených plochách a pod. Je brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody a nečistôt. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.  Maximálna hrúbka jednej vrstvy - 2 mm.  Maximálna šírka škáry - 10-15 mm.  Aplikácia  Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanášajte

Do obchodu
PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,2 kg jelša PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,2 kg jelša

Tmel na drevo určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na nábytkových dielcoch, obkladov, drevených plochách a pod. Je brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody a nečistôt. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.  Maximálna hrúbka jednej vrstvy - 2 mm.  Maximálna šírka škáry - 10-15 mm.  Aplikácia  Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanášajte

Do obchodu
PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,6 kg gaštan PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,6 kg gaštan

Tmel na drevo určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na nábytkových dielcoch, obkladov, drevených plochách a pod. Je brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody a nečistôt. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.  Maximálna hrúbka jednej vrstvy - 2 mm.  Maximálna šírka škáry - 10-15 mm.  Aplikácia  Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanášajte

Do obchodu
PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,6 kg lieska PAM Tmel na drevo - Jednozložkový brúsiteľný tmel 0,6 kg lieska

Tmel na drevo určený na tmelenie nerovností, prasklín, spojov, hrán na nábytkových dielcoch, obkladov, drevených plochách a pod. Je brúsiteľný, lakovateľný, bráni prenikaniu vody a nečistôt. Je vhodný na použitie v drevospracujúcom priemysle.  Maximálna hrúbka jednej vrstvy - 2 mm.  Maximálna šírka škáry - 10-15 mm.  Aplikácia  Plochy musia byť suché, zbavené nečistôt, mastnoty, lepidla a starého tmelu. Nanášajte

Do obchodu
ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo 200 ml holzkitt - prírodný ADLER GRILITH HOLZKITT - Tmel na drevo 200 ml holzkitt - prírodný

Plnivá pasta na báze drevnej múčky, živíc, celulózy a s obsahom rozpúšťadiel. Vhodný na opravu malých chýb pre použitie pred prvým brúsením dreva. Vyschnutý tmel je moriteľný a prelakovateľný vodouriediteľnými aj rozpúšťadlovými lakmi.  Príprava podkladu  Opravované plochy musia byť čisté, suché, zbavené mastnoty, vosku a živice. Tmelené miesto nemá byť väčšie ako miesto poškodenia. Tmel by mal byť

Do obchodu
HB BODY L.P. PLUS - Dvojzložkový tmel na kovové a drevené povrchy béžová 1,8 kg HB BODY L.P. PLUS - Dvojzložkový tmel na kovové a drevené povrchy béžová 1,8 kg

Polyesterový dvojzložkový stierkový tmel s antikoróznymi účinkami a jemnou štruktúrou. Je vhodný pre tmelenie stredných nerovností na kovových povrchoch, ale aj na tmelenie drevených povrchov. Je ľahko roztierateľný a rýchloschnúci. Tuženie:  - maximálne 2-3% (tme dodávaný s tužidlom) Príprava podkladu  Povrch, ktorý budete opravovať zdrsnite obrúsením.Odstráňte koróziu a povrch odmastite.Na tmelenie

Do obchodu
ONETIME - Šľahaný tmel 0,48 L ONETIME - Šľahaný tmel 0,48 L

Super ľahký šľahaný tmel na okamžité použitie na opravu prasklín, dier a poškodených rohov pre vonkajšie a vnútorné použitie.Jednoducho a rýchlo sa aplikuje bez potreby miešania, riedenia alebo brúsenia.Tmel sa nezmršťuje, nepraská a vykazuje trvalú pružnosť.Vhodný je na všetky pórovité materiály ako stierky, omietky, sadrokartón, betón, panely, murivo, drevo a pod.Tmel je pretierateľný vodou riediteľnými

Do obchodu
DEN BRAVEN AKRYL EXTERIÉR - Mrazuvzdorný škárovací tmel sivá 0,6 L DEN BRAVEN AKRYL EXTERIÉR - Mrazuvzdorný škárovací tmel sivá 0,6 L

Tesniaci akrylový tmel s vysokou priľnavosťou na rôzne stavebné materiály s antikoróznou ochranou a odolnosťou voči mrazu, vode aj vlhku.Vytvára trvalo pevný, plasticko-elastický spoj pretierateľný akrylátovými a disperznými farbami.Vhodný je na betón, murivo, drevo, eloxovaný hliník a pod.).Tmel vytvrdzuje odparením vody. Tmel nie je vhodný na použitie na PE, PP, PMMA, PC, živičné podklady a teflón.Nie

Do obchodu
Produkty

Populárne produkty

Product Images
Doručenie zadarmo
Milwaukee M18 F2LM53-122
1 539,90 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
ASIR Koberec 100 x 160 SAFARI viac farieb
42,00 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
ASIR Regál na knihy RAIN biely, orech
138,00 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Product Images
Zľava 30%
Obraz minimalistické zátišie rastliniek
31,50 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Vintro Chalk Paint kriedová farba Orchid,0.5L
18,60 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Radex Gold brúsny kruh, 15 dier, ¤150 mm P 1500
0,70 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
NOVASERVIS - Sprchová podomietková batéria One, chróm BFI7P
87,64 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Eternal moridlo na dlažbu a betón Piesková,4.5kg
53,80 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Komoda Atreila čierna/orech
383,73 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Nočný stolík Varadero artisan/čierny NO2F 11011630
45,00 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Kancelarska lampa Panan ALU Black LED LB1
64,99 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Povrchové nádrže VERTIKÁLNE V 200 V 200
260,86 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Dedra Frézka vídiová do dreva 8mm D35,5, B15.9, a45
7,19 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Product Images
Doručenie zadarmo
JNF - FRAME CONTOUR 436 - R kľučka/kľučka Nerez matná
251,04 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Dřevěná hra BARVY A TVARY vícebarevná
13,92 €
Uvedená cena je platná k 23.07.2024
Prečo my

Prečo si nás ľudia vyberajú

Service
Rýchle dodanie

Po celej SR

Service
Zabezpečená platba

100% zabezpečenie platby

Service
Jednoduchá reklamácia

Jednoduchá reklamácia tovaru

Service
Podpora

Podpora na telefóne a emaile